30 dagars öppet köp

Klarna och kortbetalning

  • Leverans inom 2-5 dagar

  • Över 20 000 kunder.

  • 100% nöjd garanti

  • 5 års full garanti

Integritet och datasäkerhet

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER HOS MYSTUFF

MyStuff värnar om skyddet av sina kunders personuppgifter och hanterar dessa på ett krypterat och säkert sätt. Personuppgifter säljs, vidarebefordras eller byts inte ut av oss.

Om du har några frågor kan du kontakta vår kundservice här. Om du har skapat ett konto hos oss kan du enkelt logga in och ändra dina uppgifter på din personliga sida: https://mystuff.se/account

 

VARFÖR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de ändamål som anges här:

 

MyStuff samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål. Detta beror på vem du är och hur MyStuff kom i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för dessa ändamål:

 

Genomföra en beställning på MyStuff.se: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Skapa ett konto på MyStuff.se. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Detta sker med ditt samtycke.

 

Skicka ut nyhetsbrev, erbjudanden och information via e-post. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Besvara frågor från kundservice. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella andra uppgifter som följer av frågan.

 

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns ett lagligt grund för en sådan utlämning. Exempel på sådan grund är vanligtvis ett uttryckligt samtycke från dig eller en lagstiftning som tvingar oss att ge ut informationen.

 

När du har samtyckt till att ta emot personanpassade erbjudanden och marknadsföring från MyStuff via SMS, e-post, internet och sociala medier, kommer MyStuff att lämna ut personuppgifter som behandlas för detta ändamål till andra företag.

 

MyStuff använder dataskyddsbiträden för att behandla personuppgifter på våra vägnar. I sådana fall har vi ingått avtal med dataskyddsbiträdena för att skydda informationssäkerheten i alla delar av behandlingen. Vi använder följande dataskyddsbiträden för närvarande:

 

Klavyio. Kontaktinformation, e-post eller telefon – används vid utskick av nyhetsbrev och kampanjer.

 

Webshipper. Personuppgifter (Namn, adress, telefonnummer, e-post) – används för att hantera beställningar.

 

Google Analytics används bland annat för att se var våra användare kommer från, hur ofta de besöker vår sida och var trafiken kommer från.

 

Alla dessa företag har strikta rutiner och följer personuppgiftslagarna i EU/EES, och för leverantören som är ansvarig för utskick av e-post gäller Privacy Shield eftersom de är registrerade i USA. Det innebär att dina personuppgifter är lika väl skyddade hos vår leverantör som vid behandling i EU/EES.

KLAGOMÅL

Du är inte skyldig att ge Mystuff dina personuppgifter, men för att få varor och tjänster från Mystuff som beskrivs under punkt 1 är behandling av dina personuppgifter nödvändig.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte stämmer med det vi har beskrivit eller att vi på annat sätt bryter mot personuppgiftslagarna kan du lämna in klagomål till Datatilsynet.

 

Du hittar information om hur du kontaktar Datatilsynet på Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.no.